امکان فروش محصولات تولیدکنندگان صنعت گل و گیاه سراسر کشور فراهم شد